Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội hay thách thức?

     Làm rõ hơn về những tác động cũng như thách thức của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) đến nền kinh tế và các doanh nghiệp, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Huy Sơn - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương.

 

点击这里给我发消息